Kallak Absorbent i ulike produkter


I de små formatEn meget stor del av de totale landbaserte utslippene skjer i  det små: søl på bensinstasjoner, i landbruket, og innen industrien skjer hver dag. Gjennom å  plassere ut hendige enheter på vel valgte steder oppnås en god beredskap.

Innen brannforsvaretBrannvesenet i bl.a Trøgstad har testet ut Kallak Absorbent

i form av en absorberende pølse som effektivt hindrer flytende forurensning fra å komme ned i f.eks brønner eller dagvann.Her sees absorbenten lagt rundt et brønnlokk. Det er ekstremt

viktig at forurensningen holdes innenfor et kontrollert område.