Samarbeidspartnere - linkerTess er vår samarbeidspartner med dekning i hele norge og et forhandlernettverk som når både landbasert og sjøbasert virksomhet.

Tess AS markedsfører Kallak Absorbent for det norske markedet.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. De er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa, og målet er å bli Europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.