Hva absorberes, og hvor mye?

ALKOHOLER & ETERE                                    

Butyl Alkohol / Butanol, Ethyl Alkohol / Etanol, Glycoler, Isobutyl Alkohol / Isobutanol, Isopropyl Alcool / Propanol, Isopropyl-Alkohol / Isopropanol, Metyl Alkohol / Metanol, Phenyl Alkohol / Fenol.


LØSNINGSMIDLER

Acetone, Benzene / Benzoil, Bromoform, Kloroform, Cyclohexane, Hexane, Ketone, Nafta, Toluene, Varsol , Xylene.


PETROLEUMSPRODUKTER

Bunkersolje, råoljer, bensin / diesel, Heptane, Jet drivstoff, Kerosone, motoroljer, Paraffin, Styrén.


OG....

Aceton, dyrefett, blod, skjæreolje, oljebasert blekk, tungmetaller, vegetabilske oljer, silikonolje

Og mye mer....Gjennomsnitt absorbert materiale per kg tilført Kallak Absorbent:


Bensin

5 kg

Diesel

7 kg

Gearolje

9 kg

Hydraulikkolje

9 kg

Lett råolje

7 kg

Nafta

6 kg

White spirit

8 kg

Paraffin

8 kg

Xylene

8 kg

Linolje

8 kg

Metyletylketon

7 kg