Forskning og Utvikling

I 2007 ble det gjennomført en test hos Sintef som viser at Kallak absorbenter kan ta opp store mengder olje for alle oljetypene som ble benyttet i testen. Kallak produktene tok opp olje like mye eller mer enn andre torvprodukter på markedet, og betydelig mer (2-4 ganger) enn barkprodukter som finnes på markedet. Siden 2007 er Kallak Absorbent utviklet videre og har forbedret egenskapene ytterligere på flere felt.


Testen er i sin helhet tilgjengelig ved henvendelse. Du kan ringe eller sende epost, eller trykke her: