BruksområderForurensning til sjøsDet man fremst forbinder med oljesøl er tankerulykker til sjøs. Ingen oljeulykker er enkle å rense opp, og det store volumet,

avstandene til mannskap og utrustning samt vær og vindforhold gjør tankerulykker til oljebekjempernes "worst case" senario.


               


Forurensning kan ta seg mange uttrykk. Den største miljøtrusselen i dag er petroleumprodukter og råolje i forbindelse med transport. Men også under landtransporter og ved bruk av disse produktene skjer ulykker. Ofte forurenses bruksstedet lokalt på måter som er forutsigbare. F.eks i oljedepoer etc der spillolje lett kan fanges opp ved fysisk innkapsling og deretter enkelt renses opp med Kallak Absorbent. Men når oljen havner i en vannførende grøft etter en tankbil-velt kreves det virkelig rask innsats.  

Av denne grunn er våre kunder like varierende: Alle bedrifter og etater som bearbeider forurensing. Ute i havgapet, eller i vassdrag inne landet.


Disse websidene skal informere om dette.


Forurensning på landKallak Absorbent er alltid på plass. Man plasserer den ut i beredskapslager, f.eks i lageranlegg, raffinerier, tankanlegg innen både petroleums- og kjemisk industri. Nærhet til kilden er alfa og omega: Kallak Absorbent har løsninger for  både industri, avisingsanlegg på flyplasser eller absorberende lenser for det lokale brannvesenet.