Egenskaper: hva er spesielt?

Materiale som spres over eller blandes i forurensingen kalles ofte generelt for "absorbenter".

Men det er i virkeligheten to ulike grupper: absorbenter og adsorbenter.


Absorbent: Forurensingen er innkapslet

og overflaten kleber ikke.

Adsorbent: Forurensningen trekkes inn mot materialet, men ikke inn i partiklenes indre og ligger på overflaten som da blir klebrig. Materialets indre forblir upåvirket.

Den mest ødeleggende faktoren hos framfor alt olje er dets klebrighet. Avhengig av oljens type er den dessuten penetrerende: den trenger inn i bl.a sandlag og sedimenter. Over tid forvandles olje/sand blandingen til noe som ligner asfalt og det kreves meget intens innsats av mennesker og teknikk for å fjerne dette.


Oljen kleber ikke bare fast til sten og jord/sand, men også til dyr. Fuglelivet er spesielt utsatt: En oljeflekk på størrelse med et kronestykke ødelegger fjærdraktens isolasjon og også flyteevnen.


Forurensingens giftighet varierer med type, men er alltid en faktor både i det korte og det lange tidsperspetivet.


Kallak absorbent er et langt skritt i retning av å løse dette problemet. Spres Kallak Absorbent over et oljeutslipp absorberes oljen umiddelbart.


Kallak Absorbent vender det som til nå har vært negativt til noe positivt: vind og bølgebevegelser framskynder innblangdingen gjennom mekanisk påvirkning. Et strandpåslag blir dermed noe som ikke er den ytterste katastrofen, men som tvert imot underletter en enkel oppsamling: Massen kleber ikke og er enkel å samle opp.


1:Spredning

2: Påføring absorbent

3: Mekanisk bearbeidelse/innblanding


4: Innsamling av tørr masse

1:Spredning
2: Påføring absorbent

på vannoverflaten


3: Mekanisk bearbeidelse/innblanding
4: Innsamling masse5: Oljen fjernet1: Forberedelse


2: Påfyll torv som filtermasse

3: Olje/forurensing4: Spredning over filtermassen
5: Rent vann ut


6: Restprodukt: ikke-klebrig

og "tørr" masse